Nasz sklep spełnia wszystkie wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i innych przepisów prawa w tym zakresie.
Bazy danych naszego sklepu ogrodniczego Zielone.to, którego właścicielem jest firma Web Gfx Jacek Mogilnicki, zostały zgłoszone do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych):

1. nr zgłoszenia 002382/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. (nr księgi 141495),
2. nr zgłoszenia 002393/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. (nr księgi 141504).

Dodatkowe informacje o zgłoszonych bazach danych, znajdą Państwo na stronie GIODO.

Dane osobowe naszych Klientów są poufne i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim dla celów innych niż realizacja zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych powodować będzie niemożność złożenia zamówienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dane klientów naszego sklepu ogrodniczego są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością w celu ochrony interesów osób, których dotyczą, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy podmiot, którego dane znajdują się w naszej bazie danych, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz usuwania.

Twoje zakupy są chronione!

Ścieżka zakupowa sklepu Zielone.to jest zabezpieczona certyfikatem SSL, który zapewnia ochronę strony sklepu, a także gwarantuje zachowanie poufności w przesyłaniu zaszyfrowanych danych drogą elektroniczną pomiędzy urządzeniem klienta a sklepem Zielone.to