Polityka prywatności

 1. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu Zielone.to (zwanego dalej „Sklepem”) odpowiada firma Web Gfx Jacek Mogilnicki z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110) przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 25, NIP: 8542219673, REGON: 321432900 zwana dalej „Właścicielem”.
 2. Właściciel gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają ze stron internetowych Sklepu („Użytkownicy”), dbając o to, żeby informacje o Użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro Użytkownika oraz z poszanowaniem prawa.
 3. Wszyscy pracownicy Właściciela zobowiązują się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez cały okres zatrudnienia u Właściciela, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, oraz w całym okresie po jego ustaniu.
 4. Właściciel zapewnia Klientom Sklepu pełen dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.
 5. Klient Sklepu w każdej chwili może wyłączyć swoje konto albo zrezygnować z otrzymywania informacji pocztą elektroniczną. W panelu administracyjnym Klient znajdzie wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania kontem i zamówieniami, w tym uzyska możliwość sprawdzenia historii zamówień i związanych z nimi płatności.
 6. Sklep obsługiwany przez Właściciela pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Rejestracja na Sklepie wiąże się z podaniem ograniczonej ilości danych i jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika. Jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika. Poprzez przekazanie danych będących podstawą do realizacji zamówienia, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Właściciela oraz na ich przetwarzanie przez Właściciela w celu realizacji zamówienia, w tym w celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji danych dotyczących zamówienia oraz informowania o etapach realizacji zamówienia, a także w celu przesyłania innych informacji dotyczących Sklepu i jego oferty. Podanie przez kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych powodować będzie niemożność złożenia zamówienia.
 8. Dokonując rejestracji w celu otrzymywania okresowych biuletynów Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na dopisanie podanego przez niego adresu poczty elektronicznej (e-mail) do listy odbiorców biuletynu Sklepu oraz na przesyłanie informacji dotyczących Sklepu i jego oferty. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Wszelkie adresy e-mail wysyłane Właścicielowi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Przetwarzanie danych ma na celu także badania marketingowe oraz lepsze dopasowanie Sklepu oraz jego oferty do potrzeb Użytkowników.
 10. Dokonując wysyłki towarów Sklep nie informuje kuriera lub innej firmy dostarczającej towar o zawartości przesyłki, o ile nie wymaga tego prawo.
 11. Właściciel gromadzi również logi IP Użytkowników. Robi to jedynie w celu administracji serwerem, badań statystycznych i demograficznych oraz w celach technicznych.
 12. Działanie Sklepu opiera się również na plikach cookies Szczegółowe informacje są dostępne w dziale: polityki plików cookie
 13. Użytkownik Sklepu może sam, w pełni świadomie, zdecydować jakie dane będą udostępniane innym gościom strony oraz obsłudze Sklepu i Właścicielowi.
 14. Osobom trzecim Sklep i Właściciel mogą prezentować zbiorcze opracowania statystyczne przygotowane na podstawie danych Użytkowników, jednak stopień przetworzenia tych danych oraz ich prezentacja wyklucza identyfikację konkretnego Użytkownika.
 15. Użytkownikom, którzy korzystają z komputera wspólnie z innymi osobami (na przykład pracownia w szkole albo w pracy) Właściciel radzi po zakończeniu wizyty na stronie Sklepu wylogowanie się ze swojego konta, aby inne osoby nie miały możliwości w żaden sposób podejrzeć ustawień konta lub wykorzystać go w sposób niezgodny z wolą jego właściciela.
 16. Przy korzystaniu ze stron internetowych Sklepu warto przestrzegać następujących zasad:
  1. po każdorazowym korzystaniu z konta w Sklepie należy kliknąć na link "wyloguj"
  2. nie należy nikomu udostępniać loginu i hasła do konta Użytkownika
  3. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie hasła do konta Użytkownik
 17. Sklep nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.